Onze bemoeienis met bovenstaande stichtingen zullen worden overgenomen door onze herindelingspartners. De Stichting OV Fryslan is opgericht om inkoopvoordelen te behalen bij het gezamenlijk aanbesteden van de inkoop van energie. Ons aandeel zal na 1 januari 2014 worden opgedeeld naar rato van het aantal aansluitin gen dat elke herindelingspartner overgedragen krijgt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 14