1 Inleiding In 2009 is voor de kern Grou door het HBD een detailhandelstructuurvisie opgesteld. Deze visie is in januari 2010 door de gemeente vastgesteld en vormt het kader voor de detailhandelsontwikkelingen in de kern Grou. Vanuit de detailhandelstructuurvisie is aangegeven dat het verstandig zou zijn om de relatie tussen de Hoofdstraat en het Pikmeer te versterken. In dit kader is de locatie Minne Finne in beeld gekomen. De ontwikkeling van de locatie Minne Finne met ongeveer 1.900 m2 oppervlak biedt in potentie kansen voor versterking van de relatie met het centrum. In eerste instantie was het de bedoeling om de Poiesz supermarkt naar de Minne Finne te verplaatsen. De Poiesz supermarkt heeft echter te kennen gegeven hiervan af te zien. Het verzoek van de eigenaar van de locatie Minne Finne is nu om de locatie in te vullen met detailhandel in de non-food branche. Vraagstelling Gezien de recente ontwikkelingen in Grou en in de detailhandelsbranche in het algemeen stelt de gemeente zich de vraag of een uitbreiding met 1.900 m2 detailhandel op de locatie Minne Finne nog verantwoord is. U hebt ons gevraagd om in een korte en bondige rapportage antwoord te geven op de volgende vragen: 1Hoe ziet de distributieve ruimte in de non-food branche er voor de kern Grou uit, rekening houdend met de meest recente trends en ontwikkelingen in de detailhandelsbranche? 2. Is het op basis van zowel kwantitatieve argumenten (de distributieve ruimte) als de kwalitatieve argumenten (de ruimtelijk economische structuur) wel of niet verantwoord om mee te gaan met de vraag van de eigenaar van de locatie Minne Finne? 3. Welke verkoopoppervlakte zou voor een Poiesz-supermarkt in het centrum gewenst zijn, en hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig voor de Poiesz-supermarkt, wanneer deze verhuist naar de voormalige PTT- locatie? Werkwijze Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het gewenst een compacte en zorgvuldige analyse te maken van de huidige situatie in Grou en het direct aangrenzende gebied (hoofdstuk 2). Ook recente ontwikkelingen worden in dit hoofdstuk meegenomen. In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de meest actuele trends en ontwikkelingen in de detailhandel. Broekhuis Rijs Advisering 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 24