Op basis van het huidige niet-dagelijkse aanbod, de koopkrachtbinding en mogelijke koopkrachttoevloeiing, en de noodzakelijke vloerproductiviteit wordt voor de niet-dagelijkse sector de distributieve ruimte en daarmee het omzetpotentieel vastgesteld (hoofdstuk 4). Op basis van de distributieve berekening en een kwalitatieve analyse van het centrum volgt een advies over de al dan niet aanwezige mogelijkheden van de Minne Finne voor Grou (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 staan we stil bij de oppervlakte- en parkeerbehoefte van de Poiesz bij een verplaatsing naar de voormalige PTT-locatie. Tenslotte volgen in hoofdstuk 7 de conclusies. Broekhuis Rijs Advisering 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 25