2. Analyse huidige situatie Grou Grou is de hoofdkern van de gemeente Boamsterhim. Deze gemeente ligt centraal in Friesland. De kern Grou ligt ongeveer 15 km ten zuiden van de stad Leeuwarden; de afstand naar Heerenveen en Sneek bedraagt circa 19 kilometer. Grou is een echte watersportplaats; het ligt direct aan het Pikmeer. Hierdoor kent Grou veel toerisme. Per 1 januari 2014 houdt de gemeente op te bestaan; de huidige gemeente wordt gesplitst, waarbij het grootste deel qua inwonertal naar de nieuwe gemeente Leeuwarden gaat. Ook Grou zal dan deel uitmaken van Leeuwarden. 2.1 Vraagzijde De gemeente Boamsterhim telde op 1 januari 2013 19.510 inwoners. Het inwonertal van de gemeente is de afgelopen jaren iets toegenomen. Grou is de grootste kern van de gemeente; hier woonden per 1 januari 2013 in totaal 5.748 mensen. Het inwonertal schommelde de afgelopen jaren enigszins; soms lag het inwonertal iets hoger, soms was het juist lager. De afgelopen paar jaren is het inwonertal in aantal licht gegroeid. De verwachting voor de komende jaren is, dat op basis van de nieuwbouwplannen en landelijke prognoses het aantal inwoners ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven. Kaart 1 Grou en omgeving Bron: Google, bewerkt door Broekhuis Rijs Advisering Broekhuis Rijs Advisering

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 26