Akkrum is met 3.441 inwoners de tweede kern van de gemeente, en ligt 8 kilometer ten zuiden van Grou. Akkrum heeft een eigen detailhandelsaanbod, met onder meer een Poiesz-supermarkt. In deze kern is de afgelopen jaren het inwonertal iets toegenomen; door deze toename is ook het inwonertal in de totale gemeente iets gegroeid. In de directe omgeving van Grou liggen diverse dorpen, die soms ook eigen dagelijkse voorzieningen hebben, maar waarvan de inwoners ook vaak naar Grou gaan voor hun aankopen. Het gaat in de eerste plaats om Jirnsum (1.296 inwoners) en Reduzum (1.085 inwoners). Een paar andere dorpen, die meer op Leeuwarden en Heerenveen zijn geori├źnteerd zijn Wergea (1.686 inwoners), Aldeboarn (1.483 inwoners) en Nes (1.096 inwoners). Het inkomensniveau in de gemeente Boarnsterhim is in vergelijking met overige Friese gemeenten relatief hoog. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner in de gemeente Boarnsterhim ligt echter 2% onder het Nederlandse gemiddelde (bron CBS 2010). In onze distributieve berekening houden wij hier rekening mee. Toerisme Grou trekt jaarlijks veel recreanten en toeristen, vooral dankzij haar ligging aan het Pikmeer en de centrale ligging in het hart van Friesland. De watersport neemt een belangrijke plaats in in Grou. In Grou zijn diverse verblijfsaccommodaties en een jachthaven aanwezig. Veel toeristen doen daardoor hun aankopen in en rondom Grou. Volgens de gegevens van Toerdata Noord (2011) telde Friesland in 2010 ruim 11,3 miljoen toeristische overnachtingen, waarvan 2,6 miljoen in het Friese Merengebied (waar Grou van deel uitmaakt). In de hele gemeente Boarnsterhim ging het om 574.000 overnachtingen in totaal, dus de optelling van de overnachtingen op het land en in de havens. Het aantal overnachtingen in de jachthavens van Boarnsterhim wordt door Toerdata Noord ingeschat op 190.000. Volgens gemeentelijke tellingen bedroeg het aantal overnachtingen in de jachthaven van Grou de afgelopen jaren ruim 10.500 per jaar. In de berekeningen voor de toeristische omzet in Grou zullen we uitgaan van deze gemeentelijke tellingen als basis; daarnaast zullen we gebruik maken van zo recent mogelijke informatie op landelijk en regionaal niveau ten aanzien van overnachtingen, toeristische bestedingsbedragen, gegevens van dagtoerisme en informatie over boottochten. Deze gegevens zijn onder meer afkomstig van Toerdata Noord, het CBS en uit het FRO-rapport (Friese Rondvaart Ondernemers, 2012). Broekhuis Rijs Advisering 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 27