Het FRO-rapport geeft aan dat er gemiddeld per jaar zo'n 120.000 passagiers aan boord van een rondvaartboot zijn gestapt; Grou neemt hierin een zeer belangrijke plaats in. In Grou gaat het om 58.000 op jaarbasis. Op basis van de gegevens van Toerdata en het CBS wordt in het FRO-rapport uitgegaan van een besteding per bezoeker van bijna 28.-, zodat de totale besteding in Grou uit deze vorm van toerisme 1.4 miljoen bedraagt. Dit bedrag wordt besteed aan detailhandel, maar vooral ook aan de horeca en musea. Op basis van al deze gegevens komen we tot een totale omzet in de detailhandel in Grou vanuit het toerisme van ongeveer €1.0 miljoen tot 1.2 miljoen op jaarbasis. 2.2 Winkelaanbod Het centrum van Grou is historisch gezien het belangrijkste winkelgebied van het dorp. Het heeft de status van 'beschermd dorpsgezicht'. De Hoofdstraat is een belangrijke winkelstraat en is deels als voetgangersgebied ingericht. Daarnaast zijn diverse winkels aan het Halbertsmaplein/Raadhuisstraat en de Gedempte Haven te vinden. De supermarkt van Poiesz grenst direct aan het centrumgebied. Deze supermarkt is momenteel slechts 375 m2 winkelvloeroppervlak (wvo) groot. Andere trekkers zijn met name een vestiging van Blokker en de sinds kort in Grou aanwezige HEMA. De parkeermogelijkheden in en rondom het centrumgebied zijn de afgelopen jaren verbeterd; toch geeft het parkeren vooral in het watersportseizoen nogal eens problemen. Daarom zullen ook de komende tijd nog extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd (zie verderop). Een tweede, recenter gerealiseerd winkelgebied is te vinden aan de Stationsweg. Hier zijn de supermarkten van Jumbo (recent vergroot met 200 m2 naar 1.217 m2 wvo) en Lidl (996 m2 wvo) te vinden, alsmede een vestiging van Kruidvat. Bij deze winkelconcentratie is een eigen parkeergelegenheid aanwezig. Langs de Stationsweg en Parkstraat zijn nog een paar winkels aanwezig uit de doelgerichte branches, zoals Fixet. Deze branches zijn verder vooral op bedrijventerreinen ten noorden van de kern te vinden, zoals aan de Oedsmawei (Babydump) en op Biensma (Stienstra keukens). Op kaart 2 is de ligging van de winkelgebieden in de kern Grou aangegeven. Ook de haven met de locatie Minne Finne is hierop vermeld. Broekhuis Rijs Advisering 8

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 28