Kaart 2 Ligging winkelgebied Grou ^pSlfMyBedriiven terce in •ntrumgebied Bron: Google, bewerkt door Broekhuis Rijs Advisering Nieuwe ontwikkelingen Op dit moment is de relatie tussen het Waterfront met haar toeristen en het centrumgebied niet optimaal. De gemeente wil graag deze relatie in de toekomst gaan versterken, waardoor het centrumgebied meer kan profiteren van de watersport. Dit is ook als uitgangspunt in de Detailhandel Structuurvisie (DHS) Grou opgenomen. Er zijn plannen in de maak voor een duidelijke kwaliteitsverbetering, waarbij de nautische sfeer zich over het hele centrumgebied van Grou kan verspreiden. Tevens zijn plannen in ontwikkeling om aan de Hellinghaven (noordelijk van Minne Finne) enkele appartementen te realiseren, waarbij ruimte geboden wordt voor detailhandel op de begane grond (ongeveer 280 m2 bvo). De supermarkt van Poiesz is op dit moment met 375 m2 wvo te klein om een volledig assortiment te bieden. Er is dan ook een wens om te vergroten; de locatie van Minne Finne is hiervoor een optie geweest; recent is duidelijk geworden dat dit geen doorgang gaat vinden. Op de locatie van het voormalige postkantoor aan de Parkstraat is het wellicht mogelijk om een verbeterde supermarkt van ongeveer 850 m2 bvo - Broekhuis Rijs Advisering 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 29