circa 650 m2 wvo - te realiseren. Deze locatie ligt voor de eigen bewoners centraler en is eenvoudiger te bereiken dan de Minne Finne. De locatie Minne Finne - in feite een groen grasveld - ligt tussen de jachthaven en de Hellinghaven in, direct aan het Pikmeer. De geplande ontwikkeling gaat uit van 1.900 m2 bebouwing. Het terrein ligt, komend vanaf de Gedempte Haven, aan de overkant van de Volmaweg. Voor de Volmaweg is een bestemmingsplan in de maak als onderdeel van het Masterplan; de ontwikkeling betreft woningbouw in combinatie met detailhandel. Deze detailhandel is ter vervanging van de tijdens de vaststelling van de DHS aanwezige detailhandel in dit gebied. De planning van de bouw aan de Volmaweg is onzeker geworden. Parkeren De parkeermogelijkheden in en rondom het centrumgebied zijn na vaststelling van de DHS Grou het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Juist bij de entree van het centrum is capaciteit toegevoegd. Het gaat om 26 parkeerplaatsen aan de Friesmastrjitte en om 64 plaatsen (48 16) bij de Parkstraat. Op onderstaande kaart staan de belangrijkste parkeergebieden voor het centrum aangegeven. Mede door de toevoeging van deze parkeerplaatsen, waar momenteel het laatste gedeelte wordt afgerond, is de parkeerdruk in het centrumgebied merkbaar afgenomen. Kaart 3 Parkeerterreinen rondom centrum Grou 12tW10P.pl. Halbertsmaptein liSPtpJ, GMLHaven J»PHL Terrein PTT 26 P-pl FriMUTiastrjitts l<a-H6P-pl. Partatr/Zevenhut Bron: gemeente Boarnsterhim, bewerkt door Broekhuis Rijs Advisering Broekhuis Rijs Advisering 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 30