"E-shopping" De opkomst van de postorder- en internetbedrijven is de afgelopen jaren heel groot geweest. Volgens cijfers van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) werd van de totale bestedingen in de non-food in 2007 3,4% uitgegeven via internet. Dit percentage is inmiddels gestegen naar 7 a 8%. Naar verwachting zal dit percentage in 2015 zijn toegenomen tot 8 a 10%. Succesvolle aanbieders zijn vaak bestaande winkel- en postorderbedrijven die hun activiteiten uitbreiden via internet (bv. Zalando, Mexx, Wehkamp, Kijkshop, AH). De belangrijkste artikelen, die via internet worden aangeschaft zijn onder meer reizen, kleding en mediaproducten (boeken, cd's enz.). Het aantal afhaalpunten neemt fors toe. Voor de dagelijkse artikelen speelt internet nog een bescheiden rol. Schaalverkleining/nieuwe concepten Naast schaalvergroting in de detailhandel is er ook sprake van een tegengestelde trend van schaalverkleining, met name op het platteland. In het kader van de leefbaarheid van de kleine kernen wordt sterk gezocht naar concepten die de leefbaarheid kunnen versterken. Bij supermarkten is dit ai geruime tijd zichtbaar door de combinatie met diverse andere services. Zo is vaak een pinautomaat aanwezig, een postagentschap, een stomerijservice enzovoort. Maar ook heel andere combinaties worden gemaakt, zoals met een zorginstelling, waar in sommige gevallen het personeel bestaat uit bewoners van de zorginstelling. Een ander voorbeeld is de combinatie van detailhandel met een dorpshuis of een hoed (huisarts onder één dak), al dan niet gecombineerd met fysiotherapie. Aan de andere kant zijn ook diverse filiaalbedrijven op zoek naar expansie. Die zoeken ze in grotere steden in de wijken, maar soms ook juist in kleinere dorpen, die ze voorheen te klein vonden. Daarvoor worden concepten ontwikkeld, waardoor ook deze dorpen een rendabele exploitatie kunnen geven. Een voorbeeld van een dergelijke winkelketen is bijvoorbeeld de HEMA. Maar ook drogisten zijn tegenwoordig in veel meer kleinere plaatsen gevestigd. Ook de bereidheid om mee te denken in nieuwe ontwikkelingen is toegenomen. Opvolgingsproblematiek De komende jaren bereiken veel ondernemers de pensioengerechtigde leeftijd. Veel zelfstandige ondernemers hebben de laatste jaren problemen met de opvolging van hun bedrijf. Het automatisme van 'overdracht van vader op zoon' verdwijnt. Dat betekent uiteindelijk dat veel winkels leeg komen te staan of van gedaante veranderen. Zowel in grote als kleine kernen speelt dit, maar de effecten zijn niet overal gelijk. In grotere plaatsen komt wellicht een filiaalbedrijf in het pand, mede afhankelijk van de locatie van de winkel. In kleinere kernen met een beperkt draagvlak ontstaat vaker Broekhuis Rijs Advisering 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 33