De omzet uit het toerisme is ingeschat op basis van kengetallen uit het jaarlijkse rapport van Toerdata Noord, genaamd "Toerisme in Cijfers", gegevens van de rondvaartschepen (FRO-rapport) in combinatie met gegevens van de gemeente. Aan de hand van het aantal overnachtingen in de gemeente Boarnsterhim, het aantal dagtoeristen en de gemiddelde bestedingen is een berekening en inschatting van de omzet uit het toerisme gemaakt. Tabel 1 geeft de huidige distributieve situatie weer. Rekentechnisch is de distributieve ruimte in de niet-dagelijkse sector volledig benut. Er lijkt zelfs sprake te zijn van een overschot van ongeveer 2.600 m2. De gemiddelde vloerproductiviteit ligt momenteel op circa 1.200,-. Bij de berekening is een tweetal opmerkingen te plaatsen. In de eerste plaats gaat het over gemiddelden; in kleine kernen wijkt het gemiddelde nogal af van dat in grotere kernen, omdat het aanbod per branche vaak erg afwijkt. De kern Grou kent relatief veel aanbod dat specifiek aan de watersport is gerelateerd, of anderszins grootschalig is (zoals Babydump en de Kringloopwinkel). In kleine kernen ligt daarnaast de vloerproductiviteit vaak wat lager, gemiddeld tussen de 1.100,- en 1.500,- per m2. De huidige berekende vloerproductiviteit is laag maar daarentegen dus deels wel verklaarbaar. Al met al lijkt het erop, dat de gemiddelde vloerproductiviteit in Grou aan de onderkant zit van wat ongeveer verwacht mag worden. Er lijkt op dit moment sprake te zijn van een redelijk evenwicht, waarbij geen sprake is van veel ruimte in de markt. Broekhuis Rijs Advisering 16

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 36