5. Mogelijkheden Minne Finne in Grou De distributieve rekensom in hoofdstuk 4 geeft aan, dat de mogelijkheden voor uitbreidingen in Grou beperkt zijn. Er is op dit moment in de niet- dageiijkse sector voldoende aanbod. Maar naast de kwantitatieve rekensom kunnen er kwalitatieve argumenten zijn om toch tot een bepaalde ontwikkeling te komen. Ligging winkelgebied Grou Bron: Google, bewerkt door Broekhuis Rijs Advisering Een potentiële ontwikkeling op de Minne Finne in Grou beoordelen we aan de hand van een aantal factoren. Ligging in de kern De locatie Minne Finne ligt aan de noordoostkant van het centrumgebied. Het centrum zelf ligt dichtbij het water, maar excentrisch ten opzichte van de wijken. Dit betekent, dat de inwoners altijd voorbij het centrumgebied moeten rijden/fietsen, om bij de Minne Finne te komen. Broekhuis Rijs Advisering 17

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 37