rand draagt niet bij aan het versterken van de beleving in het hart van Grou; de route naar de Minne Finne wordt onderbroken door woningen. De ontwikkeling aan de Volmaweg met mogelijk 200 m2 detailhandel is onzeker geworden. Op basis van de verschillende vestigingsfactoren vewachten we ook kwalitatief gezien te weinig mogelijkheden voor een sterke ontwikkeling op de Minne Finne. Het risico van een solitaire ontwikkeling los van het centrumgebied en /of kans op leegstand achten we tamelijk groot. Kaart 5 Locatie Minne Finne Broekhuis Rijs Advisering 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 39