6. Oppervlakte- en parkeerbehoefte Poiesz Zoals eerder aangegeven is de Poiesz supermarkt momenteel erg klein qua verkoopruimte. Al jarenlang is zij bezig om te komen tot een vergroting. Ook de locatie Minne Finne is hiervoor in beeld geweest, maar dit heeft geen doorgang gevonden. Een andere optie is wellicht het voormalige PTT-kantoor. Het is gelegen aan de Parkstraat, en aan het begin van het winkelgebied. Op deze locatie kan de supermarkt verder bijdragen aan een compact en versterkt centrum. Door hier naar toe te verhuizen kan de bruto oppervlakte toenemen naar 850 m2, waardoor een verkoopruimte van maximaal 700 m2 gerealiseerd kan worden. Een volwaardige supermarkt kent tegenwoordig een verkoopoppervlakte van minimaal 700 m2, gemiddeld vaak rond de 1.000 m2 wvo. De oppervlakte is mede afhankelijk van de omvang van het verzorgingsgebied. Een verkoopruimte van 800 tot 1.000 m2 wvo voor de Poiesz zou vanuit deze optiek een ideale oppervlakte in Grou zijn. Zoals we eerder de distributieve ruimte voor de niet-dagelijkse sector hebben berekend, doen we dat ook voor de dagelijkse sector in onderstaande tabel. Dagelijks Omzet per hoofd 2.270 Inwoners verzorgingsgebied 5.750 Koopkrachtbinding 95% Omzet verzorgingsgebied 12.4 min. Toevloeiing koopkracht 33% Omzet toevloeiing 6.1 min. Toeristische omzet 0.4 min. Totale omzet 18.9 min. Vloerproductiviteit 6.700 Potentieel winkelaanbod m2 2.818 Aanwezig winkelaanbod m2 3.278 Aanwezige marktruimte -460 Omdat we er vanuit gaan, dat van een grotere Poiesz iets meer trekkracht uitgaat dan van de huidige supermarkt en omdat de Jumbo inmiddels vergroot is naar 1.200 m2 wvo, hebben we de koopkrachtbinding verhoogd van 94 naar 95%, en de toevloeiing van 30 naar 33%. In de omgeving van Grou zijn de afgelopen jaren een paar kleine supermarktjes gesloten; dit heeft voor de gemeente tot gevolg, dat de binding in de gemeente Boarnsterhim is gedaald. De inwoners van deze dorpen liggen aan de Broekhuis Rijs Advisering 20

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 40