randen van de gemeente, en hebben de keus om bijvoorbeeld in Leeuwarden of Sneek hun boodschappen te gaan halen. Voor Grou zelf zal het weinig gevolgen hebben. De vloerproductiviteit ligt in het noorden van het land vaak iets lager dan elders, zodat we deze (evenals in de niet-dagelijkse sector) op 5% onder het Nederlands gemiddelde van ca. 7.000,- hebben gehouden. De uitkomst van de berekening is, dat er op dit moment in feite al voldoende food-meters aanwezig zijn in Grou. De huidige vloerproductiviteit bedraagt in de dagelijkse sector ongeveer 5.500,-. Deze vloerproductiviteit ligt onder de vloerproductiviteit, zoals vermeld in het Koopstromenonderzoek van 2007 (boven de 7.000,-). Dit kan verklaard worden door een aantal factoren, dat sindsdien is veranderd. Dit zijn onder meer het algemene landelijke bestedingsniveau, het inwonertal lag destijds iets hoger, sinds 2007 is het aanbod toegenomen (grotere Jumbo, Kruidvat erbij, het foodgedeelte van HEMA) en de toeristische gegevens waren nog niet op een laag detailniveau aanwezig, waardoor sprake was van een optimistisch scenario. In een kleine kern als Grou leiden kleine veranderingen al snel tot grote afwijkingen. Mede door de lagere totaalomzet (waaronder omzet uit toerisme) en het toegenomen aanbod is kwantitatief gezien er derhalve momenteel geen ruimte aanwezig voor verdere uitbreiding. Behalve kwantitatief kan een uitbreiding ook op kwalitatieve gronden worden beoordeeld. Voor het centrumgebied is het belangrijk dat er sprake is van een goed dagelijks aanbod. Immers, dit is de meest logische plek om dergelijke aankopen te doen, voor de eigen inwoners, voor de regiobezoekers, en zeker voor de toeristen. Dagelijkse aankopen kunnen dan eenvoudig in combinatie met overige aankopen in het centrumgebied gedaan worden. Voor een relatief kleine kern als Grou is deze combinatiemogelijkheid heel belangrijk. Wanneer de Poiesz de huidige kleine oppervlakte blijft houden, is het de vraag of hiermee in de toekomst het aanbod voldoende sterk is. Ook is het gezien de schaalvergrotingstendensen de vraag of een supermarkt op een dergelijke oppervlakte in de toekomst een rendabele exploitatie kan blijven draaien. Een vertrek van de supermarkt uit het centrumgebied zal duidelijk z'n weerslag hebben op het niet-dagelijkse aanbod in het centrum. Bij een mogelijke verhuizing van de Poiesz naar de locatie van de voormalige PTT komt de supermarkt aan het begin van het centrumgebied te liggen, terwijl de supermarkt nu aan een parallelstraat is gelegen. Hierdoor kan dan nog beter bijgedragen worden aan een compact centrum. Wanneer de supermarkt van Poiesz een beperkte vergroting realiseert naar 700 m2 wvo zal de vloerproductiviteit dalen van de huidige 5.500,- naar ongeveer 5.300,-. Broekhuis Rijs Advisering 21

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 41