Parkeerplaatsen Een belangrijke randvoorwaarde voor het goed kunnen functioneren van een supermarkt is de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen. Volgens de normen van het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) is in een niet-stedelijk gebied voor een centrum minimaal 3.0 tot maximaal 4.5 parkeerplaatsen nodig per 100 m2 bvo. In het noorden is de ervaring, dat vanwege de aanwezigheid van een regiogebied (met een groot aandeel bezoekers per auto) vrijwel het maximale aantal nodig is. In dit geval betekent het derhalve, dat ongeveer 35 a 40 parkeerplaatsen voor een nieuwe Poiesz supermarkt nodig zullen zijn. Overigens is de verwachting voor de Poiesz dat de spreiding over de week gelijkmatig zal zijn, terwijl bij Jumbo een zwaarder accent op het weekend zal liggen. Bovendien zal het aandeel bezoekers op de fiets of lopend wellicht iets hoger liggen dan gemiddeld, vanwege het toerisme en de ligging in de plaats. Uiteindelijk zal door deze factoren een aantal van 30 tot 35 parkeerplaatsen nodig zijn. Broekhuis Rijs Advisering 22

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 42