m BOARNSTERHIM Mëttf gemeente Y N K 0 M M E N STIKKEN Riedsgearkomste: 15 oktober 2013 Agindapunt: 1.4 Grou, 3 oktober 2013. Oan 'e gemeenteried. Nu. Omskriuwing Foarstel 1. Brief sport en bewegen in uw gemeente - Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (ynkommen 10 septimber 2013) F.k.o. 2. Brief Integrale verglazing (glasvezel) van de gehele Gemeente Boarnsterhim - E-fiber BV (ynkommen 12 septimber 2013) F.k.o. 3. Brief Planning harmonisatie van beleid voor de nieuwe gemeente Leeuwarden - B&W Leeuwarden (ynkommmen 16 septimber 2013) F.k.o. 4. Rapport Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid - Inspectie SZW (ynkommen septimber 2013) F.k.o. 5. Kinderrechtenmonitor 2013 - de Kinderombudsman (ynkommen septimber 2013) F.k.o. 6. Brief over bestemming extra gelden via het gemeentefonds - Sociale Alliantie (ynkommen 24 septimber 2013) F.k.o. 7. Rapportage "De invloed van ontheffingen op arbeidsparticipatie van WWB'ers" - Inspectie SZW (ynkommen 23 septimber 2013) F.k.o. VNG-ledenbrieven (ynkommen fia e-mail; brieven en bylagen) yn te sjen fia www.vng.nl - VNG-reactie op de Rijksbegroting 2014; - Modelaanpak veilig fietsen; F.k.o. Beslüt: i\] konform foarstel öfwikend, te witten: Grou, 15 oktober 2013. De ried fan de gemeente Boarnsterhim, de/griffier, de boargemaster, Gelissen 1 04 ynkommen stikken.doc/grab 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 8