wordln gescehatb0Dr?S4rnt.hlerd°?^ Hordt bespaard,kan zeker kosten van de oomrv.nn-ó^eli Jeer,zoodat de totale werkelyke geraamd op f 1^o'8«i»cor<ie_wtoiöng.aien,t kannen «oraëri »y verzoeken Tfeen Rood te'besluiten: conforir^nGt^hlorbovenVverme 1deevoorstel^6n reinlïlnesaienst, t°eS<o°n tot eerm00h,tlgen, voop 3111 doel oen geldloenlng aan hoofsïens 4J°? maxlmum bedrog van f 10.000.rentende gaande?y,d,S"L"00r0? eTCntueel deze reorganisatie zal in- inzage tTddtonegGe~n:0r0hlte0t,lletHelk aa" de leden G R 0 U W 30 Januari 1936, Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 15