.as- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 OVERZICHT SCHOO LGELDHEPFING DER GEMEENTE IDAARDERADEEL. Gemengde hoofdsom Oude re geling Tarief school geld. Totale opbrengt Oude regeling. Tarief geld. school- (Nieuwe regeling) Aan tal aan- ge- sla- ge- nen Aan tal aan- ge- sla- ge- nen Oude re ge1ing Nieuwe re geling L.O. [J.L.O L.C' U.L.O. L.O. U.L.O. L.O. ULO. 4 t/m 6 48 4 f 3.50 f 5.25 f 168.- f 21.- f 3. - f 6.- 6 8 50 7 4.- 6 ,- 200.- 42- 4<- 7.- 8 14 94 13 4.50 6.75 423.- 87.75 5.- 8.- 14 20 44 14 5.50 8.25 242.- 115.50 6.- 9.- 20 26 30 6 7.~ 10.50 210.- 63.- 8.- 12c- 26 32 11 2 8.50 12.75 93.50 25.50 10o- 15.- 32 38 14 2 10.- 15.- 140.- 30.- 12.- 18.- 38 44 10 5 12.- 18.- 120.- 90.- 14.- 21.- 44 56 5 1 14.- 21.- 70,- 21.- 16.- 24.- 56 68 3 1 16.- 24.- 48,- 24.- 18 27.- 68 80 2 2 18.- 27.- 36 54.- 20,- 30.- 80 "100 4 2 21.- 31.50 84*- 63»- 24.- 36.- 100 "120 4 - 24.- 36.- 96 ,- 30.- 45.- 120 "140 1 1 28.- 42.- 28,- 42.- 34,- 51.- 140 "180 1 - 32.- 48,- 32.- 38,- 57.- 180 "220 - - 36.- 5 4.- n 42.- 63.- 220 "260 - - 42.- 63.- 48.- 72.- 260 "300 2 - 50.- 75.- 100.- 54.- 81.- 300 "380 - - 60.- 90.- 62.- 93.- 380 - 1 70.- 105.- 105.- 70.- 10L - To taal f2090.50 f 783.75 Tc ;aal Belastbare som (Oude regeling) f2 306 - *1) e mm 9 mm 6

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 13