Artikel 1 3. Ten opzichte van de invordering zijn de artikelen 291 tot en met 295,299 en 300 der Gemeentewet van toepassing. Artikel 14. Deze verordening vervangt die, vastgesteld bij raads besluit van 24 Januari 1923, gewijzigd bij besluit van 12 November 1936 en goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 27 April 1923,no.48 en 5 December 1936,no.1. en treedt in werking 1 Januari 1940.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 13