S-S 5 sev*Jg=vs£ ^B&*H^aisgS3r*r x->iS^SÏ^0S£ SLSSSSSSSrg^^^JSeÜoD^SSSS5|ll±rSe-i! volgende bepaald: Met ingang van J^LdW«°r« ereSi SSÏÏ'tóSeSïil I^M wcrkzLm een tijdelijke toelag^00_ ITrrtSoSdf ofTt ,teuto-loonve^-rd^a met^eae^toelage doeld Rijkspersoneel is verhoogd. A.x*"fcikGl 2 BezoldigingsbesluitErgerlijke ünd opgeroeid" IVyïS^.l-lLS'/TÏsloi wê^o? 7 6^25 per maand per kind moeten voorstellen,tot de inTf^n6! vSSadering ran 30 December noemde3verordening1o^enkele'^punton'^van^ndergóschikt belang ?zie do raadsstukken) te wijzigen. G-ROUW4 Maart 1 941 Burgemeester en Wethouders van IDAARDERADEEL Burgemeester. Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 7