Hoewel in het uitbreidingsplan een sportterrein met 2 speel velden is geprojecteerd,menen wij,dat in de naaste toekomst het aangeboden terrein voldoende in de behoeften zal kunnen voorzien en het,mede met het oog op de noodzakelijkheid om tot een spoedige oplossing van het spurtterreinvraagstuk te gera ken, aanbeveling verdientvoorlopig met dit terrein genoggen te nemen. Waar de gevraagde koopprijs aannemelijk is te achten, stellen wij U voor tot aankoop te besluiten. Grouw,27 October 1947 Burgemeester en Wethouders van IDAAKDiSRADEEL,

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1947 | | pagina 9