Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 25 Mei 1954. No.1223 Ond.Spoedeisende raadsvergadering. Ik roep U op tot een spoedeisende raadsver gadering op Vrijdag 28 Mei 1954» 's avonds 7"sr uur. AGENDAPUNT Wijziging gemeentebegroting, dienstjaar 1954» in ver- band met wegomlegging te Wartena en verbetering weg door Wartena. De lo.Burgemeester van Idaarderadeel,

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1