jg& GEAAEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. No. 1384. Ond,Openbare raadsvergadering. Grouw, 17 juni 1963- Ik roep u op tot een spoedeisende openbare ver gadering van de raad op woensdag 19 juni a.s., des voormiddags te 8.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K. J.Vrijling Agenda. 1Voorstel tot garantie van een geldlening.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1