GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aanvullingsagenda raadsvergadering van 4 juli 1963. 15" Voorstel inzake straatnaamgeving. 16. Voorstel tot deelneming aan een onderzoek inzake de gasvoorziening. 17. Aanvrage om ontslag van mej.J.P.Keuning, als onderwijzeres aan de J.H.Nieuwoldschool te Warga.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 3