GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 3249 Onderwerp: Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 2C december 1963» Ik roep u op tot een spoedeisende openbare vergadering van de raad op dinsdag 24 december a.s., des avonds te 6.45 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J.Vrijling. AGENDA. 1. Voorstel tot aansluiting van 74 percelen in het Laagland en het Hofland op het waterleidingnet

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1963 | | pagina 1