GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW onderwerp Begrotingsvergadering. No. 2719. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 22 november 1971» Ten vervolge op ons schrijven d.d. 18 november j.l. delen wij u mede, dat de datum van 30 december a.s. voor de raadsvergadering, waarin de begrotingen voor 1972 zouden worden behandeld, aan enkele raadsleden minder goed schikt. In verband hiermede is bedoelde vergadering nader bepaald op woensdag 29 december a.s., om 11* uur. Wij hopen, dat deze mutatie uw afspraken niet al te erg zal doorkruisen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel burgemeester. secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 1