- 20 - De zaak. is nog eens opnieuw bekeken en men is tct de conclusie gekomen dat schelpen geen oplossing is. Waarschijnlijk is. de enige oplossing het maaien met de handmaaimachine en, waar het te nauw is, het gras te bespui ten Hierna wordt de gemeentebegroting 1972 onveranderd vastgesteld. Begroting gasbedrijf. Mevr. Spijkstra-Nijdam geeft in overweging van de onrendabele gebie den eerst Tzienserbuorren en Friens aan te sluiten. De voorzitter zegt het hiermee eens te zijn. De begroting 1972 wordt hierna onveranderd vastgesteld, evenals de begroting van het grondbedrijf voor 1972. De begroting van het recreatie-oord voor 1972 wordt zonder op- of aanmerking goedgekeurd. Mevr. Spijkstra-Nijdam verzoekt hierna de voorzitter zijn echtgenote hartelijk dank te zeggen voor de voortreffelijke oliebollen met het fraai geborduurd nieuwjaarskaartje met de wens: "Goede start en romme rakken", een attentie die door de raad bijzonder is gewaardeerd, van welke taak de voorzitter zegt zich gaarne te kwijten. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de vergade ring van 8 februari 1972. voorzitter secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 43