BEKENDMAKING w Openbare raadsvergadering De burgemeester van Idaarderadeel brengt ter openbare kennisdat door hem een openbare verga dering van de raad is belegd op 29 december a.s.j 's namiddags te uur Grouw, 17 december 1971. De burgemeester voornoemd, K. J.Vrijling

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 73