GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No509 Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 12 februari 1974. Hierbij nodig ik u uit tot een spoedeisende openbare vergadering van de raad op vrijdag 15 februari a.s., 's avonds om 7 uur in het ge meentehuis te Grouw. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. Agenda 1. Voorstel tot aankoop van een boerderij met grond te Warga. 2' Comptabiliteit. Voorgesteld wordt het uit bovenbedoeld agendapunt voortvloeiende concept-besluit tot wijziging van de begroting van het grondbedrijf, dienstjaar 1974, tot besluit te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1