4, Onderwerp: Buitengewone raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel GROUW, 2 november 1979. Hierbij deel ik u mede, dat de nieuwbenoemde burgemeester, de heer mr. B.G. Holtrop, op vrijdag 16 november a.s., des voormiddags om 11 uur in hotel Oostergoo te Grouw in een buitengewone raads vergadering zal worden geïnstalleerd, waartoe ik u bij deze uitnodig. Idaarderadeel De loco-burgemeester an Essen.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1979 | | pagina 1