GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 130. Onderwerp: Raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 14 januari 1980. Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 22 januari a.s., 's avonds om 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, Mr. B.G. Holtrop. AGENDA. 1. Benoeming van een gemeentesekretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1