De leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 19 november 1980. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de op 2 december 1980 om 9.00 uur 's morgens te houden raadsvergadering over de begrotingen voor 1981. De ontwerpbegrotingen zijn in uw bezit. De rapporten van de af delingen en de memorie van antwoord van het college van burgemeester en wethouders doe ik u hierbij toekomen. De burgemeester van Idaarderadeel, BG. Holtrop K-c i /u- f$Q.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1