GEMEENTE I DAARDERADEEL De leden van de raad der gemeente IDAARDERADEEL Onderwerp: Werkvergadering raad 9001 ED GROUW (Fr.), 3 februari 1981. 09.02.81; muziekonderwijs. Tel.05662-1444 Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een werkvergadering van de raad, te houden op 9 februari 1981 om 19.30 uur. Onderwerp van bespreking zal zijn de financiering van het muziek onderwijs in de komende jaren. Een notitie over dit onderwerp zal ik u zo spoedig mogelijk doen toekomen De burgemeester van Idaarderadeel Copie: az.fin., burg., secr. "2- No. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage: Coll.:$

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1