Spoedeisende raadsvergadering. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 9 november 1981. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare spoedeisende vergadering van de raad, te houden op 10 november a.s., om 18.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel B.G. Holtrop. AGENDA 1. Installatie van het raadslid R. Koopmans te Nartena. 2. Beschikbaarstelling krediet ten behoeve van het ontkoppelen van ge meenschappelijke aansluitingen op bestaande rioleringen. 3. Voorstel tot het doen van uitgaven ten laste van een nog niet goed gekeurd krediet, dienst 1981. 4. Comptabiliteit. t EENTE IDAARDERADEEL GROUW Nr. 2722.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1