o> sprw - 4 - 32. Verkoop 32. grond aan Volks tuinvereniging te Grouw. 33. Verlenen ga- 33. rantie van door de Volkstuinver eniging te Grouw te sluiten geldlening. Cf. ïz Cf. Bekijken of rente van 9% nog verlaagd kan worden. 34. Ingetrokken. 34. 35. 35. Verkoop pand Doorbraak aan V.V.V. te Grouw. 36. Wijziging ver- 36. ordening heffing steigergeld. Nieuw voorstel in raad 20.12.1982. Cf. Cf. 37. Verstrekken 37. cf. bijdragen uit gemeentekas en garanderen geld lening aan de Wbv. Midden- Friesland voor de bouw van 25 woningen. Cf. Cf. 38. Machtiging 38. kasgeldleningen 1983. 39. Machtiging tot 39. het voor korte termijn uit zetten van kasgeld 40. Wijziging ta- 40. Cf. rieventabel sporthal "De Twine" Grouw. 41. Vaststelling 41. tarieven 1983 voor zwembad "De Twine" Cf. Cf. 42. Verdeling 42, resterende subsi diebedragen 1982 binnen het jeugd- en jongerenwerk. 43. Comptabiliteit. 43. 51e wijziging cf. TT Van der Toegevoegd 52e wijz. (aankoop loods II van van Schaaf) cf 44. Voorbereidings- 44. Cf. besluit ex art. 21 Nog correcte tekening bijvoegen. Wet R0 tbv bouw nieuwe jeugdherberg te Grouw. ïz fin. ïz ïz dgw ÏZ ÏZ ÏZ ÏZ ÏZ ÏZ ÏZ ÏZ ÏZ

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 1