- 3 - 23. Verpachting 23. Cf. iz van weiland. 24. Wijziging ver- 24. Cf. iz huur vaste Bericht aan alle huurders. rovm ligplaatsen. Kunnen de ligplaatsen aan de Rjochte Grou iets beter bereikbaar worden gemaakt? dgw Is er geen andere oplossing voor Hylke de Vries? AHO 25. Subsidiëring 25. Cf. iz alfabetiserings- Na ondertekening ter afdoening szw. szw project. 26. Subsidiëring 26. Cf. iz inwendig her stel N.H. Kerk te Warga. 27. Beslissen op 27. Cf. iz bezwaarschrift weigeren bouw vergunning (R. Wester) 28. Idem (F.R. 28. Cf. iz Tigchelaar 29. Subsidiëring 29. Cf. iz Madi 1983. 30. Benoeming be- 30. Benoemd G.J.M. Visser, weth. van Terschelling. iz stuurslid OLAF. 31. Comptabiliteit. 31. Cf. fin. 32. Krediet besteks- 32. Cf. iz klaarmaken plan j eugdherberg -o-o-o-o- Copieb., s., weth1saz (2), rovm (2), fin. (2), dgw (4), iz (2), szw, conc raadsnotuliste psrw

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 1