1Ingekomen stukken voor de raadsvergadering van GEMEENTE IDAARDERADEEL 11 januari 1983. Nr. 2688. Aan de gemeenteraad. Grouw, 31 december 1982. Voor uw vergadering zijn de volgende stukken ingekomen. 1. Koninklijk Besluit van 22 november 1982, nr. 15, tot goedkeuring van de Tarieventabel 1983 voor de reinigingsheffingen (rb. 12 oktober 1982, nr. 10a). 2. Idem tot goedkeuring van de wijziging op de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing en de reinigings rechten (rb. 12 oktober 1982, nr. 10b). 3. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland van 9 december 1982, nr. 22.802, tot goedkeuring van de wijziging van de Algemene Politieverordening (rb. 12 oktober 1982, nr. 12). 4. Jaarverslag 1981 van de Districtsgeneeskundige- en Gezondheidsdienst Friesland-Noord. 5. Ontwerp-rekening 1981 van de Vleeskeuringsdienst Midden- en Zuid Friesland. 6. Idem van de Voorcentralisatiedienst Midden- en Zuid Friesland. 7. Mededeling van goedkeuring van begrotingswijzigingen 1981 en 1982 en van de begroting 1983 van het Woonwagenschap Friesland. Idem van vaststelling van de jaarrekening 1981. 8. Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland van 3 december 1982, nr. 22.798, tot goedkeuring van het garanderen van een geldlening (rb. 12 oktober 1982, nr. 14). 9. Mededeling van (goedkeuring van) begrotingswijzigingen 1981, 1982 en 1983 van de Regio Friesland-Noord. 10. Presentatie van het als woningwetwoning te bouwen woningtype Bokant Mansarde Economie door Bokma B.V. te Stiens. 11. Afschrift van een brief van 15 december 1982 van de Stuurgroep Leeuwarderadeel van het G.C.O. aan de Vereniging van Friese Gemeenten over de door de gemeenten verlaagde bijdrage per inwoner over het jaar 1983.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 2