M GROUW, 24 november 1983. De leden van de gemeenteraad. nr. pstj onderwerp: Raadvergaderingen december 1983. Hierbij verzoek ik u er rekening mee te willen houden, dat de op 20 december 1983 te houden vergadering van uw raad zal aanvangen om 19.00 uur. Tevens wil ik alvast uw aandacht vragen voor een op 22 de cember 1983 om 17.00 uur te houden bijzondere raadsverga dering. In deze vergadering zal afscheid worden genomen van alle bij het functioneren van de huidige raad van Idaarderadeel betrokken personen; raadsleden, wethouders, burgemeester, secretaris, ambtenaren. Deze vergadering zal worden besloten met een gezamenlijk diner. De burgemeester van Idaarderadeel, (B.G. Holtror BURGEMEESTER 1DAARDERADEEL

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1