Gedane zaken: de Bazar van Titus Postma t Titus Postma. Factuur 13 februari 1895 vein bet 'Magazijn nan Huishoudelijke en Luxe Artikelen', ofwel de Bazar van Titus Ikmtma, voor de Vereniging 'De IJsclub' tc Leeuwarden In 1939 kwam hel pand in handen van de firma E.J, van der Kam in meubilering en stoffering. Van der Kam woonde in het pand Eewal 90. Een fraaie eikenhouten trap her innert nog aan deze meubelmaker. Vanaf ongeveer 1975 is de firma Oostorbaan Meubel Inn gevestigd in wat eens de bazar van Thus Postma was. r MAGAZIJN 1 Hl "1.m ITVJI Jttin er f l'l.l - Hl j WO U- nr T Siü- fc? L -uk, Tl Anna de Jong In een stad die leeft komen en gaan win kels. In de rubriek Gedane zaken stap pen wjj nog ê^n keer een verdwenen wankel hinnen. Dit keer: Lie Bazar von Titus Postma. Aan de Voorstreek nummer 17 ivroeger Korenmarkt L '215.) tussen het voormalige hutel De Nieuwe Doelen en de Wortelhaven dreef'JAtus Postma 1863 - 1935) een bazar, Titus mocht zich hofleverancier noemen. De zaak grensde aan de achterzijde aan zijn woohhuis aan de Eewal 90. Titus Postma verkocht van alles: tarpentyn- De Korenmarkt <\roorstreeki rond 1905 met rechts van de telegraafpaal de baiar van Titus Postma (foto: H.J. Craijê) zeep, barnstenen sigarenpijpjes brillen, ko- pieerinkt. En- tout- cas (parasols die ook als paraplu's konden dienen!, rooktafels, lum- penglazen, muizendood, poetsgoed. Hij was hoofddepöthouder voor Nederland van een wondermiddel tegen winterhanden dat ook fantastisch hielp legen oorontstekingen en gesprongen lippen. Een flesje kostte dertig cent. Hoewel de firma Van Druten aan de Grote Hoogstraat dé speciaalzaak voor muziekin strumenten was, verkocht ook Postma violen, harmonica's cn orgels. Maar daar bleef hot niet bij, In 1902 had de bazar iets bijzonders in huis: kamergymnastiektoestellcn, De halters met bijpassende oefeningen zouden in korte tijd een corset overbodig maken. Titus Fbstma maakte eveneens naam door als een van do eersten in Friesland een illu stratie in eon knjntenadvertentie op te ne men, LüOVar^t-BU

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 13