Inhoud LcQVOC^U,, Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd in samenwerking met het Gemeentearchief Leeuwarden, Het blad verschijnt drie keer per jaar, Losse nummers I0r- RedacÜe Jail Faber Anneke Heil inga Corien Rattink Tom Sandijck Klaas Zandberg Made werkers aan dit nummer Pieter de Groot Jan van der Hoek Anna de Jong Douwe Keizer Leo van der Laan Wim van Rijnsoever Dirk Swierstra Alder* Toornstra Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden tel. 1058>233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail gemeentearchief@leeuwarden,nl Lidmaatschap/abonnement Diaeonessenpark 38 8917 GA Leeuwarden tel. (058) 212 63 29 Prijs lidmaatschap/abonnement 40,- per jaar Opmaak en druk Handelsdrukkerij van 1874 Leeuwarden Illustraties, tenzij anders vermeld: Gemeentearchief Leeuwarden Nummer 1. mei 2000 Oplage 1000 ex. Foto-omslag: Prins 1 lend tik brug, 1959 De Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd I Variété-theater in Leeuwarden 3 Julian van Bergen 6 Voorgangers van Leovardia 7 Oproep an (oud)Liwwadders üt 't lesbaankwattier 10 Gedane zaken: de bazar van Tilus Postma 11 Hekwerk 12 liet geboortehuis van Saskia, Rcitibrarulta vrouw 13 Eregalerij: Hillegonda Buisman-Blok Wijbrandi 19 Jeugdherinneringen: de jaren vyftig rondom de Oldehove 21 Hartelijke groeten 25 Een eeuw geleden 26 Nieuws Monumentenzorg 2" Gemeentearchief 29 Aed Levwerd 31 Prijsvraag 32

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 2