Eregalerij: Hillegonda Buisman-Blok Wijbrandi LccVftrStdt Corien Rat link In deze rubriek stellen verschillende au teurs in korte geschreven portretten aan u voor bekende en minder bekende Leeuwarders uit het verleden- U maakt kennis mot mannen en vrouwen die mede dc stad hebben gemaakt tot wat zij nu is. Uit de teksten zal blijken waarom deze vroegere inwoners een plaatsje in deze eregalerij hebben verdiend. Het eerste portret is gewijd aan een vrouw die bergen werk heeft verzet voor de vrouwenemancipatie; Hillegonda Buisman-Blok Wijbrandi. Eindelijk! Op hun vergadering van 23 mei 1919 boden de leden van de Verccniging tot Vrou wenkiesrecht hun presidente een mand met gele bloemen aan. De vrouwen waren in feeststemming. Eindelijk hadden ze na een lange strijd. het kiesrecht veroverd. Bovendien was hun presidente, Hillegonda Buisman-Blok Wijbrandi als eerste vrouw in de gemeenteraad van Leeuwarden geko zen. (leen wonder dat de vergadering een feestelijk karakter had. De aanwezigen be sloten hun overwinning in de kiesrecht- strijd te vieren met een boottocht en een di- nertje in Hotel Phoenix a 4.75 per per soon. Hillegonda Cornelia werd in 1876 in Leeuwarden gehoren. Haar ouders waren Hein Blok Wijbrandi, graanhandelaar en Johanne Christine Martens. Het gezin woonde aan de Willemskade in Leeuwar den. De naam Blok Wijbrandi werd pas in 1896 officieel; daarvoor was het Wijbrandi. Hillegonda was de jongste van vijf kinderen. Haar moeder overleed in 1877. Vader Hein hertrouwde in 1879 met de weduwe Aaltje Jelles KoopmanB. Hillegonda Cornelia Buisman-Blok Wybnndi, 1870-1967 (foto: Ch, Gombault) Hillegonda was onderwijzeres. Zij trouwde op haar eenentwintigste met de boterhan- delaar Roelof Buisman, geboren 1874 in Grouw. Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie dochters en een zoon. Roelof en Hillegonda Buisman waren doopsgezind. 'Zij woonden in een statig herenhuis aan de Willemskade dat smaakvol en kunstzinnig was ingericht. De kunstschilder Piet van der Hem had lange tijd zijn atelier bij de fa milie Buisman aan huis. Hij heell zowel van de heer als de Vrouw des huizes mooie por tretten geschilderd, Energieke vrouw Hillegonda Buisman was een energieke vrouw. Zij was als voorzitster do drijvende kracht achter heel wat activiteiten die alle maal te maken hadden met vrouweneman cipatie. In 1908 werd zij presidente van de afdeling Leeuwarden van do Vereen iging voor Vrouwenkiesrecht. Buisman beschreef

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 21