Jeugdherinneringen: de jaren vijftig onder de Oldehove Pteter de Groot 'Ik ducht dal jy wel professor was ge worden', zei een oud-klasgenote tegen mij op de reünie van mijn oude School 12 in de Sint Anthony straat, nu vijftien jaar geleden. £k was daar mede beroepshalve, en dat ik, gewapend met een goedkope Bic-balpen en een opsehrij fboekje, een rondgang moest maken langs oude mees ters en juffen voor een stukje in de krant, stelde haar duidelijk teleur. *Want jjj haakte toch altijd de hoogste cijfers?' Nu kon ik inderdaad goed meekomen op die school, maar dat zei minder over mij dan over de school, waar voor veel medeleer lingen goede cijfers geen aanbeveling waren. Voor hen telde je pas mee als je haantje dc voorste was hui ten school. Wat jc nodig had in het leven, loerde je daar. Dat was in de eerste plaats fysieke kracht, want je zou veel moeten vechten in jc leven. Wat dat betreft hadden ze aan mij een wil lig proefkonijn. Als ik aan het schoolplein denk, zie ik me nog vaak 'onder' liggen. Een van dc slerksten voor wie iedereen res pect had. kreeg op een gegeven moment een slim idee: hij had de zesde klas gedoubleerd en omdat ik nu bij hein in de klas zou ko men, vroeg hij me of hij naast me mocht zit ten. Dan kon hij af en toe van mij afkijken. Als tegenprestatie zou hij mij dan bescher men tegen de agressie van andere kinderen. 'Beschermen' was een soort tweede natuur van hem. Later werd hij - net als veel van zjjn vrienden - steward bij Cambuur. Zoontje van de bakker lk vertel dit bij wijze van Voor ar om mijn jeugdjaren niet al te zeer te idealiseren. Het bijna letterlijk opgroeien 'onder de Oldehove' was geen onverdeeld genoegen, al moet ik er bij vertellen dat ik een sterke troef had, waarmee ik veel van die vechters baasjes tc vriend kun houden. Mijn grootste verdienste was namelijk dat ik het zoontje was van 'de bakker op de hoek'. Vooral in de Sinterklaastijd was dat een groot voordeel Die hoek was de hoek van Kleine en Grote Kerkstraat, het huis - op nummer 45; te genwoordig cadeauwinkel het Irishofje - vormt nu het uiteinde van de straat, waar je de hoek omslaat naar het parkeerterrein bij de Oldehove, Destijds markeerde het de grens tussen de winkels van de Kleine Kerkstraat en het achterland: Heer tvo- straatje, OldehoofsterkerkhoF, Boterhoek, Sint Jobsleen en Groene weg. Een in de be ginjaren vijftig nog volkrijke buurt met veel grote gez.innen, waar elk jaar wel uitbrei- Het pand Kleine Kerkstraat 45, 1965

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 23