f Hartelijke groeten v Br In een tijd dat er nog geen mobieltjes wa ren, schreven mensen elkaar zo nu en dan een kaartje. Ze Lieten de geadres seerde weten: 'Ik ben goed aangekomen', 'het is hier warm' of zomaar 'hartelijke groeten van In ieder nummer druk ken we zo'n kaart af. Deze kaart komt uit de collectie van Dirk Swierstra. De voor- en achterzijde van een prentbrief kaart van Over de Kelders die op 18 Sep tember 1902 door ene Rebecca werd ver stuurd aan Mejuffrouw Henriëtte Sijes in de .Jodenbreestraal te Amsterdam, met daarop de volgende tekst: 'Lieve Jetje, Hierbij een kaart waar ons huis op staat. Vraag maar aan ome Jet waar. Hoe gaat 't jelui? 't Weder is hier bij uitzondering van daag mooi. Wt kunnen ons anders wel ver beelden in de winter te zijn, zoo koud ra 't hier in 't hoage noorden. Ga je tegenwoordig veel uitZeg aan je zusters en zwagers dat ze de volgende week brief van mij krijgen. Hoe gaar 't Rachel et> G ret lui. Wed kreeg Sara aardige kaarten van hun, Nu Jetje, de kaart is vol. 't Is daar dadelijk Sabbath. Hartelijk gegroet van Rebecca. Gi-oet Juli, Ari. Dries, Jet, Jaques en al de anderen van mij. Laat de kaart aan Jaques zien, die ergert zich als hij dit schrijven zietSara laat jelui allen groetten.' Wie deze onbekende joodse stadsgenote is geweest? De wijkboeken in het Gemeente archief vermelden ann de Kelders 81 - di rect links van het geboortehuis van Mata Hari - ene Rebekka de Vries, geboren te Leeuwarden op 28 september 1874 als doch ter van de manufacturier Berend de Vries eri Johanna Elias. Mei 'onze Jet' doelde Rebekka op haar veertien jaar oude re zus ter Henriëtte, die een paar maanden eerder naar Amsterdam was verhuisd. Zus Sara, gehoren op 2 november 1871, vertrok ruim zes weken later eveneens naar Amsterdam, Nadat moeder Johanna Elias op 28 juni 1905 was overleden, vertrokken vader Berend en dochter Kebekka als laatsten op 2,8 oktober 1908 naar de hoofdstad. '■'ST,..,-*V J&**, J«£-"«-»■■■ -• - A /-o> ty - AS> <2^ IjfOVAP^rj». -■

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 27