van der velde EEN WERELD AAN BOEKEN GAAT VOOR JE OPEN... Literatuur, Geschiedenis,Topografie, Frisiana, Land- en Volkenkunde, Reizen, Kunsten en Wetenschappen en... veel boeken over Leeuwarden boekhandel Adcma Gast Wicrda Notarusm AN I1QI.JAKIAAT BR AN LJAAN In voorraad: catalogus op aanvraag U bent van harte welkom er valt heel wat te sneupen! openingstijden: Woensdag t/m zaterdag 13.00 uur - 18 00 uur en op afspraak Oostergrachtswal 25 8921 AA Leeuwarden Tel.: 058-21 57 789 Fax:058-21 57 709 LITERAIRE BOFKFN 1 CULINAIRE BOFKFN WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN POËTISCHE BOEKEN AVONTUURLIJKE BOEKEN HOBBY- GERICHTE BOEKEN l SPANNENDE ROEKEN f MULTIMEDIALE HOFKFN MARITIEME BOEKEN HUMORISTISCHE BOFKFN FRIESE BOFKFN INFORMATIEVE BOFKFN i HISTORISCHE BOEKEN l TOERISTISCHE BOEKEN CULTURELE BOEKEN ANDERSTALIGE BOEKEN I ACTIEVE BOEKEN MUZIKALE BOFKFN NAUTISCHE DOEKEN KUNSTZINNIGE BOEKEN APARTE BOEKEN EN NOG DUIZENDEN ANOERE BOEK EN I Lrtuwadhn rwaal fle Mpttfeuugp 54 Ou* $4 Dnclilin '.ccri. tir l üïsi^irnrirtiE.1 ftigpfnew Btóttroewmnwriiie .l^iSJIJSawü Fair iifiêi F15!W?& mr Wj. Adcim ttir C-M.W, dcLinge mrG.Ga» mrWAB. PieHbrs mi PA van Dijk mr S. Sw.irr L«'ii\v.ïiden.Sophuhiii 14.058-1151115 Postbus 75. S900 AB Leeuwarden Leeuwarden, Spanj.iardslmn 151,055-1135835 Postbus 1450. S901 BZ Leeuwarden Leeuwarden,Willcmskide u.058 -1945675 Pasthns 75.8900 AB Leeuwarden Sriciis, Moundyk 14 b, 05S -1573773 Postbus 14,9050 AA Sriens Marrum. Lage Herenweg 60,0518 - 411101 Postbus 1,9073 ZK Mirrum

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 35