LtQVttU n- den ook andere activiteiten ondernomen kunnen worden. Voor do naam van de nieuwe vereniging is gekozen voor Aed Levwerd, de naam van de oude stichting. Aed Levwerd is een van de 225 naamsvarianten van Leeuwarden, die op de achterpagina staan vermeld. Wat moeilijk uitspreekbaar, maar dat zjjn eigen lijk alle namen van de stad. Hoeveel 'Hollanders' hebben het niet al moeilijk met het uitspreken van de naam 1 .eeuwarden. Uiteraard is het de bedoeling van de nieuwe vereniging de bestaande activiteiten voort te zetten, de Leeuwarder Historische Reeks, de Open Monumenten Dag en de publieks lezingen over populair-wetenschappelijke onderwerpen. Misschien op den duur niet de voornaamste, maar nu wel de eerste nieuwe activiteit van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd, is de uitgave van dit blad: Leovardia, ook een oude aardige Leeuwarder naam die overi gens al eerder gebruikt is. De organisatoren hopen met dit blad een la cune op te vullen: veel plaatsen, ook kleine re dan Leeuwarden, hebben een goedlo pend tijdschrift over de geschiedenis van hun eigen stad of dorp. Het werd hoog tijd dat er ook in Leeuwarden, dat sinds het verdwijnen van het vermaarde Kleine Krantsje van Fenno Schoustra een histo risch blad moet ontberen, weer iets tot stand werd gebracht- De geschiedenis van Leeuwarden is dat waard en er bestaat hier een bruisende historische belangstelling zo als nimmer tevoren, zodat zeker venvacht mag worden dat het blad aan zal slaan. In dit tijdschrift zullen historische beschou wingen en berichten worden geplaatst, die qua karakter het beste omschreven kunnen worden als populair-wetenschappelijk of semi-weten.schappelijk. Wij sluiten niet uit dal er ook wel eens een licht-kritisch geluid ten opzichte van recente ontwikkelingen zal doorklinken. Leovardia verschijnt drie keer per jaar. Het wordt toegezonden aan de le den van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd. Het lidmaatschap a raison van *10,-, geeft daarnaast recht op toegang tot alle activiteiten van de Vereniging, alsook korting op de Leeuwar der Historische Reeks, Trouwens: kopij van de lezers is zeer welkom. Ik wens u met het eerste nummer veel lees plezier. Het pand Grotf Kerkstraat 43 met gevelsteen Aed Levwerd, co. 1925 (foto: J. Dwinger)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 4