Variété-theater in Leeuwarden Aidert 'Ibornstra Het leek een gewaagde onderneming om in een tijd van economische malaise, een gevolg van de Eerste Wereldoorlog die aan de grenzen van ons land woedde, een nieuw bioscooptheater in Leeuwaiden te openen. Immers vunuf maart 1910 konden de liefhebbers wekelijks terecht in de Friso Bioscoop voor een afwisselend filmpro gramma. Toch vond op 19 februari 1915, in aanwezig heid van vele genodigden, de feestelijke ope ning plaats van de Leeuwarder Bioscoop, die aan de drokke zijde van de Nicuwestad was gevestigd. In zijn openingswoord liet di recteur G.A. Visser direkt ui weten dat de inrichting nog een enigszins bescheiden in druk maakte, maar als het bezoek aan zijn verwachtingen voldeed, zou uitbreiding ze ker niet lang op zich laten wachten. Inderdaad was het bijna een intieme 'huis- De humorist Albert Bol was hier vooral bekend door zijn optreden tijdens de kermis waarbij hij in zijn "Leeuwarder DuunUtes" allerlei gebeurtenissen en toestanden op geestige wijze bezong tuitCollectie Aidert Toornxtra) kamer bioscoop', In het monumentale pand aan de Nieuweatad 42 was in twee aaneen gesloten vertrekken van het vroeger zo voorname Duco Martcnahuis een eenvoudig zaaltje ingericht waarin 19 rijen van elk 6 klapstoelen keurig stonden opgesteld. Op zich redelijk comfortahel en zeker erg gezel lig voor de bezoekers, die bovendien tijdens de hele voorstelling konden genieten van aangename muziek. Zowel pianist Tichelaar als violist De Groot deden hun uiterste best om de aangrijpende beelden van de hoofd film 'Gebroken Levens' op gepaste wijze met dramatisch klinkende muziek te illustre ren, Eigenaar en directeur Visser zorgde zelf voor de noodzakelijke toelichting bij rustige en duidelijke projectie van de film beelden. Daarnaast stonden er die eerste week ook een komische mobilisatie-klucht en een natuurfilm op het programma, dat 's avonds tussen zeven en elf uur in de vorm van een doorlopende voorstelling werd ver toond. De voorzichtige start van deze nieuwe bio scoop bleek al snel een groot succes en door het drukke hezoek kwam men regelmatig plaatsen tekort. De aangekondigde uitbrei ding liet dan ook niet Inng op 2ich wachten. i)e kluchtspeler hruis Contrail met zijn ensemble had altijd veel succes en trad ook wel met het revuegvzelsckap van Henri ter Hall en Vleugels in de Harmonie op (uit: Collectie Aidert Toornstra) Eind juni ging de zaak voor enige weken dicht en werd een deel van de aangrenzen de tuin bebouwd, waarbij niet alleen het oorspronkelijke zaaltje flink werd vergroot, maar ook een ruime hu! ontstond. Het theater bood nu plaats aan ruim 400 bezoe kers, die op alle rangen een gemakkelijke zitplaats konden vinden. Ook had eigenaar Visser deze verbouwing aangegrepen om een ander plan mogelijk te maken. Verschillende grote steden in het land. in hel noorden ondermeer Groningen, kenden LcoVfl-rStA,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 5