Johan van Bergen Tonne el bouwen. Deze derde bioscoop, He Cinema Palace, ging op 14 december 1916 open en He muziek werd verzorgd door een uitste kend orkest onder de bekwame leiding van F. F. Willers, die met dezelfde vijf muzikan ten overdag voor concertmuziek in de lunch room zorgde. Vrijwel onmiddellijk liet Visser zijn Iveeu- wurder Bioscoop Variété verfraaien met een aantal buitengewone muurschilderingen waaronder een episode uit bot leven van de Romeinen en enige afbeeldingen die de Griekse muzen symboliseerden. Het werd uitgevoerd door enkele kunstenaars van dezelfde firma, die eerder ook liet toneelde- cnr had aangebracht. De formule van hef programma bleef' echter ongewijzigd. Trouwens de beide andere theaters waag den zieli niet aan het cinema-variété. De concurrentie op dit gebied kwam echter uit een geheel andere hoek. In de loop van 1916 verzorgde het Duo Carels, dat vanuit Amsterdam in 1,eeu warden was neergestreken, elke avond een optreden in htm eigen café aan het Maria- An nostra atje en na korte tijd werden er elke maand nieuwe artiesten aan het caba- rotprogramma toegevoegd, lïuim een jaar later openden ze zelfs een nieuw en veel groter etablissement aan de Korfmnkers- straat, terwijl op de Weaze in 1919 het ca baret 'Hof van Holland' elke avond open ging. Bovendien nam het aantal gelegenhe den dat een 'café-concert' presenteerde toe, zodat er rijkelijk mogelijkheden waren eens een avondje uit te gaan. De allernieuwste rage van het dansen, en daarmee de op komst van de dancing als uilgaansmogelijk- heid, was in 1923 nog niet eens echt tot de Friese hoofdstad doorgedrongen. Het bezoek aan het theater van Visser liep vermoedelijk in het begin van de jaren twin tig id wat terug en dus werd het langzamer hand tijd de kosten enigszins te drukken. 'Dure artiesten op het toneel* konden maar beter uit het programma worden geschrapt. Bovendien was de kwaliteit en duur van de film toegenomen en daarmee verdween de noodzaak om het programma met variété- nummers op te waardoren. In de loop van 1922 werd al enige keren alleen een film programma aangeboden, maar pas in 1923 kwam er, na ruim zeven jaar en enkele hon derden voorstellingen, tenslotte een einde aan liet Leeuwarder Bioscoop Variété. Een fenomeen dat de inwoners van Leeuwarden al die tijd voor een schappelijke prijs een ge zellig en boeiend avondje uit had geboden. De vroegere indeling en gevel can de in Sieiunestad 42 gevestigde Leeuwarder Bioscoop (uitsnedes bouwtekeningen, 1910/1950/ De dichter Jolian van Bergen 1934-2000) overleed begin dit jaar. Hij schreef in hel Liwvvadders. Het nevenstaand gedicht verscheen eer der in Leeuwarden, ut ad van 700 jaar, een uitgave voor het basisonderwijs. Eventgjes naar lAwwaddett weerom dij in gien lieden siên te he te wen en dan na de aerpsterhoek inees dien ferl rouwde her hen nt ngnpunt.yes mienekus oldehove bonnefaas le ontwaren in dien al mar groater en eigentiedser tcttddendc skyline liwwadden op su'n stuit wit un dankbaar kien awwesere omdat ut noadeg kiehe muf hoef met dij sien moeke is LcoVAr^t^L

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 8