LEEUWARDER PRENTENBOEK belangen van tuberculosepatiënten cen traal. Dat vakbondsafdelingen hierbij een rol Speelden, mag worden beschouwd als een bittere noodzaak: stellig zullen veel van hun leden hulp bij hen hébben gezocht. Eind 1927 bijvoorbeeld stonden driehon derd mannelijke tuberculoselijders op het bureau in Leeuwarden ingeschreven. Het oorspronkelijke doel van de Vereniging Parkherstellingsoord was het. stichten van een zelfstandig dagverblijf met toepassing van de directe tuberculosebestrijding. Maar vanaf de start wilde men bovendien daar voor in aanmerking komende patiënten la ten werken in de nazorginrichting, waar medische en sociaal-hygiënische zorg sa mengingen en gericht waren op het arbeids geschikt maken van de patiënt na ontslag uit het sanatorium. Op een aangekocht deel van het terrein Achter de Hoven kwamen tien lighallen en deed een zomerhuisje dienst als hoofdgebouw. Het terrein was on geveer 2.500 m2 groot en omgeven door kwekerijen. Een actiecomité wist enkele duizenden guldens te verzamelen en in en kele maanden meldden zich zevenhonderd donateurs. Gcrbrandy werd medisch advi seur en Yfke van Sinderen verpleegkundige. De officiële opening was op 7 februari 1927. De eerste vier patiënten zullen "nooit die vroege vooijaarsdag i vergelen, toen zü aan het voeteneinde van onze Achter de Hoven ergens tussen nog kale boomgaarden en tuinen een hek doorgingen en hun zwak ke leden uitstrekten in een ligtentje op een grasveld en daar de hele dag hieven rusten, melk dronken en een warme maaltijd nut tigden om tegen de avond naar huis terug te keren'. Om te worden opgenomen, mochten de pa tiënten geen infectiegevaar opleveren, zij moesten naar het Parkherstellingsoord kunnen lopen en geen bijzondere verpleging nodig hebben. Toen bleek dat voor sommige patiënten de wandeling naar en van het Parkherslellingsoord te bezwaarlijk was cn de kurende kinderen 's avonds thuis te wei nig toezicht ontvinger, werd de inrichting een jaar na de ingebruikneming omgezet in een dag- en nachtverblijf. Voor de nazorgpa- Aan het onderkomen van het bureau in de Doclestraat kwam een eind toen een spotprent op 28 september 1829 in het Leeuivarder Nieuwsblad de kritiek van de bevolking verwoordde. HYGIËNISCH VOORBEELD Het consultatiebureau v, d. T.b.d.-beslrijdinz, In de sMachtkarrrer tV</at i4 't hier benauwdJe suden hier Lbo krye nan dr ruks open?' „Nee, de bünen bunne ormnert foardcuncn' In dr £een stoel meer?" „Nee, we aitto *1 op do j-ins terb^nk ,HozKvc ik moet loo St, dat kan hior njtt .hoor-. Wacht m*ar tot wc thuij xij'n 1 Q&sn venttlat/t 4 peen fvimtegeen W-C. .moor uVC <zllest tvctÉ Juut een éorstfg<fer n/et fla.it f Si **A -"t. - >- w IC, i\l J In da „dokterskamer"- "Rustig ademhalen, juffrouw „Ja, blyf maar es rustig a=> je róke dat er era wet steal an tc brd^uën

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 11