Hartelijke groeten In een tijd dut er nog geen mobieltjes wa ren, schreven mensen elkaar zo nu en dan ren kaartje. Ze lieten de geadres seerde weten: 'Ik ben goed aangekomen', 'het is hier winm* of zomaar 'hartelijke groeten van,...' In ieder nummer druk ken we zo'n kaaj"t af. Deze kaart komt uit de collectie van Dirk Swierstra. In december 1920 ferstuurde een onbeken de Engelse Feekoopman, J.J., de hiernaast afbeelde ansichtkaart Fan'e frijdagdrukte op'e feemerkt. sien funuut ut suud-oostcn naar ut noord-westen, dus in'e richting van'e Lange Marktstraat, aan un sekere Harold Hield Esquire - skienbaar un sake- relaasie l'an un behoorlike kwiezekwaansie - dy 'i woande te lJine Grove Nurseries. Church Crookhani in Hampshire in Enge land. Hij skriefi ut folgende: The Picture is of a very small section of a Caltlemarket in the north ofHoUand. Exportation to England is restricted by Government and consists of sheep {slaughtered) only. I am getting some for Thomson. 1 hope you are all quite well, I am going to Denmark soon. The Postal service is out of order through strike. I have no news'. Of in gewoan Liwwadders: Deze foto is maakt fan een heel klein gedeelte fan een feemerkt in't noorden fan Nederland. Uutfoer naar Engeland Is fan regeringswege inperkt, maar dal geldt allenich foor skapen die't slacht hinne), fk sal d'r een paar knpe foor Thomson. Porders hoop ik dat ut jum allemaal goed gaat. Ik gaan binnenkort naar Denemarken. De posterijen lége plat fanwege een staking, Ferders hew ik gien nieuws. J?eeim'ardtn - Veemarkt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 14