Jeugdherinneringen van Trijntje Blomhoff Fitter de Groot Trijntje Van der Veer-BïomhofT (88) woont sinds 1989 in liet nieuwe Sint Anthony Gasthuis.. Ze kent liet gasthuis nog uit haar jeugd toen haar vader er timmerman was. Cornelis J.H. Blomhoff (1887-1967) verrichtte in 1909 als timmermansknecht -hij was in dienst hij bouwhedryf Van der Zweep- het binnentimmerwork van de nieuwe Julianavleugel van het gasthuis. Op voorspraak van arehitect Willem Cornells de Groot kiwg hy een vaste aanstelling als timmerman en kon hy zijn krappe la-huizing aan de BLeekerstraat verruilen voor een nieuwe woning met werkplaats op de hoek van de Groenewog en het Schoenmakersperk (allang ufgebroken ten gunste van een brede Groeneweg). Trijntje Blomhoff heeft hier van haar eerste tot haar tiende jaar gewoond. Op haar tiende verhidsde zij met haar ouders en broer naai- het Perkswaltje 8. Over haar jeugd, het Gasthuis en de buurt schrijH zn regelmatig in het informatie- blaadje voer de bewoners van het Sint Anthoon. Een aantal van haar herinnerin gen is gebundeld in het boekje In en om het Sint Anthony Gasthuis, dat twee drukken heleefde 11998). In deze bijdrage vertelt ze over de Digte, Nauwe en Wijde Gasthuis steeg en hun bewoners. Trijntje BlumhofF beschikt over een fotogra fisch geheugen en kan zich het verleden moeiteloos voor de geest halen. Toch ver trouwt ze hier niet uitsluitend en alleen op, 'De feiten moeten juist zijn', vindt zij en daarom wordt alles -de namen van de bewo ners, de omvang van de gezinnen, de straat nummers- door haar zoon Cornelis vun der Veer gecheckt op het Gemeentearchief, voor het aan hel papier wordt toevertrouwd. Oase in de stad Het Pcrkswaltje en het Nieuw Sint, Anthoon met zijn fraaie tuin vormen een van de mooiste stukjes l-couwurden, liet is een oase in de stad, die men op een stadswande ling op een zonnige zomermiddag zelden overslaat. Toch zal het niet meevallen om op een willekeurige plaats in Loeuwarden -zeg maar de Nicuwestad- een stadgenoot staan de te houden die onmiddellijk de naam van Trijntje Blomhoff als leerling-verpleegster van het Diactutesscnhuis rond 1934; gedurende de oorlogsjaren werd zij 'uitgeleend' aan het Sint Anthony Gasthuis (foto: Collectie C.A.J. van der Veer) LiCOVO-r^t^t, --

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 15